Siste nyheter

Årsmøte 2016

Det holdes Årsmøte i Herfjord Skytterlag
Søndag 16. oktober kl 17:00 i skytterhuset
Saker som ønskes behandlet må sendes til <arn-bli@online.no> senest 2. oktober.

Saker til behandling:
1. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
2. Årsberetning for 2016
3. Regnskap for 2016
4. Budsjett for 2017
5. Medlemskontingent for 2017
6. Skuddpriser for 2017/subsidiering av rekruttklassene
7. Regulering av husleien
8. Status for jubileum 2016
9. Planlagte stevner kommende år
10. Valg
11. Valg av utsendinger til ombudsmøte
12. Innkomne saker

Gamle og nye medlemmer ønskes hjertelig velkommen.
Stemmerett har alle medlemmer som fyller minst 16 år i inneværende år og vært medlem i minst 2 mnd.

Vel møtt!
 Les mer om Årsmøte 2016

Ungdommen viser vei under LS2013 på Oppdal

Etter innledende skyting, så er det de yngste som går foran og viser vei:
Tomas Nilsen og Arnt Jørgen Dolmseth skjøt i dag begge 247 i klasse junior, og ligger dermed trolig an til finaleskyting. Begge fikk stort beger.
Håvard Moen skjøt stuper'n på 8.93 og ligger vel også an til finaleskyting. 26/10 på grovfelt gir lite beger.
234 skjøt både Arne Blix og Odd Stoknes i klasse 4, med hhv lite og stort beger.

Øvrige resultater kommer etterhvert.
 Les mer om Ungdommen viser vei under LS2013 på Oppdal