Siste nyheter

Påminnelse fra samlaget vedrørende bruk av riktige skytestillinger

Flere skytterlag har registrert på lokale stevner at enkelte skyttere ikke benytter riktig skytestilling.
Vi vil derfor be skytterlagene ved ledere, trenere og ungdomsledere hjelpe egne skyttere slik at de holder seg innenfor regelverket i henhold til skytterboka kap. 8.172 (ligg) og 8.173 (kne).
Hvis regelverket ikke overholdes kan skyttere få advarsel og i verste fall bli diskvalifisert fra stevner, ref skytterboka kap. 8.138.

Samlagsstyret