Siste nyheter

Årsmøte 18. november!!!

Del

Budal skytterlag avholder årsmøte onsdag 18. November klokken 19.30 på Krigsvoll skytebane.

Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

2. Valg av møteleder og sekretær

3. Årsberetninger

4. Regnskap

5. Medlemskontigent

6. Valg

7. Innkomne saker

 

Saker til behandling må være styret i hende innen 11. November.