Ombudsmøte 2017

Del

Innkalling til ombudsmøte, onsdag 29. nov. kl. 19.00 på Dølhall i Dagali
Oppdatert 30.11 med referat fra ombudsmøtet. Oppdatert 4.12 med redigerte årsmeldinger etter tilbakemelding i ombudsmøtet

Årets ombudsmøte blir onsdag 28. november på Dølhall i Dagali kl 19:00
Vertskap Skurdalen og Dagali skyttarlag.

Døhall ligger på venstre side, noen hundre meter fra kryset v/Fv40 mot Dagali flyplass

Signert referat fra Ombudsmøtet

Oversikt over hvor mange ombud hvert lag kan stille med

Resultatoversikt 2017 

Sakliste

1. Godkjenning av fullmakter
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Valg av 2 ombud til å underskrive protokollen
4. Årsmeldinger
    a) Årsmelding Samlaget
    b) Årsmelding Ungdomsutvalget
    c) Årsmelding Veteranutvalget
5. Regnskap (resultat og balanse) budsjett og revisjonsberetning
6. Saker til behandling
    a) Endringer av statutter for samlaget.
        - Forslag om at samlagsstyret får fullmakt til å rette opp slik at de nye klassene er ivaretatt i statuttene.
        - Forslag fra samlagsstyret: Endring i statutter for innendørskarusellen for seniorer
    b) Stevneinnskudd 2018
    c) Høring av «Retningslinjer for ungdom i Det frivillige Skyttervesen»
    d) Innsendt forslag fra Nes og Bromma skytterlag: Gavepremie samlagsstevne bane
    e) Forslag fra Hedmark skyttersamlag: Prinsesselaget fjernes fra programmet på Landsskytterstevnet fra 2019
    f) Innføring av feltutvalg i alle samlag
    g) Høringsbrev ang. Feltfinale på LSHøringssvar
    h) Er slått sammen med sak 6a
7. Valg