Informasjon fra Jegergruppa?

Del

Meld deg på epostlisten vår eller bli med i facebookgruppa tilknyttet skytterlaget.

Sende en epost til holmestrand-omegn@skytterlag.no og si at du ønsker å stå på epostlisten til Jegergruppa.

Du kan også bli med i jegergruppa på skytterlagets side på facebook,bare følg linken under.

Holmestrand og Omegn Skytterlag.