Jondalen skytterlags historie

Del

Jondalen skytterlag ble stiftet den 19. juli 1903. Jondalen var før det med i noe som het folkevæbningssamlaget, i årene 1886 og 1887. Skytterlaget, som det er i dag ble stiftet i 1903.

Jondalen skytterlags historie

Laget besto da av 18 medlemmer, med Kjetil J. Baklia som formann.

De første årene tilhørte Jondalen skytterlag Buskerud skyttersamlag. I 1906 ble samlaget delt og Jondalen kom med i Drammen skyttersamlag.

Først i 1913 ble nåværenede Numedal skyttersamlag stiftet. De øvrige lagene i samlaget er Eker, Fiskum, Kongsberg, Flesberg, Rollag og Veggli, Blinken og Nore og Uvdal.