Siste nyheter

Endringer i terminlista

Endringer i terminlista
Del

Som følge av at Masi skytterlag ikke kan arrangere 1. feltcup, så er gjort noen endringer i feltcupene i april. Disse endringene er lagt inn på terminlista vedlagt!Dato  Kl. Bitmap Stevne Sted Bitmap
Merk./arr. 
 
09.jan    Nyttårstreffet  Lakselv  
13.jan  18.00 1. Korrespondanseskyting  Idrettshallen  
20.jan 18.00 2. Korrespondanseskyting  Idrettshallen  
27.jan 18.00 INFO-pokalen Idrettshallen Juniorprogram
29.jan    Treningssamling Hammerfest  
30.jan   Solstevnet miniatyr Hammerfest   
03.feb 18.00 3. Korrespondanseskyting  Idrettshallen  
10.feb 18.00 4. Korrespondanseskyting  Idrettshallen  
12.feb   Åpent miniatyrstevne  Kautokeino   
13.feb   Åpent miniatyrstevne  Karasjok Hele laget
17.feb 18.00 5. Korrespondanseskyting  Idrettshallen  
24.feb 18.00 Esso-pokalen Idrettshallen Juniorprogram
27.feb   Åpent miniatyrstevne  I. Billefjord  
         
10.mar 18.00 VVS-pokalen Idrettshallen Juniorprogram
12.mar    6. korrespondanseskyting  Hammerfest   
13.mar   SM- Miniatyr  Hammerfest   
         
27.mar   1. og 2. feltcup  Kautokeino   
09.apr   3. og 4. feltcup Karasjok  
10.apr   5. og6. feltcup Karasjok  
16.apr   SM-vinterfelt og 7.feltcup Alta   
17.apr   8. feltcup + finale Alta    
07.mai   Vårmønstringa Karasjok Hele laget
08.mai  09.00 Jergulfelten  Jergul Hele laget
21.mai   1. og 2. Banecup  Honningsvåg   
22.mai   3.banecup+Stjernesmellen Honningsvåg   
29.mai    Åpent stevne + 4.banecup Halkkavarre     
04.jun   SM sommerfelt Alta   
05.jun   5. og 6. banecup Alta   
 09.jun 17.00 Oppskyting/Elgprøve Skytebanen Terje Isaksen/ Ragnvald Aslaksen
 11.jun   Grensesmellet Grensen Roald Vuolab og co.
 12.jun   Anarjokfelten Anarjok Hele laget
16.jun 17.00 Oppskyting/Elgprøve Skytebanen Torvald Balto/ Piera J. Somby
18.jun    FM - Baneskyting  Kirkenes  
19.jun   NNM Felt N. krets del II  Kirkenes   
23.jun    Oppskyting/Elgprøve Skytebanen Asbjørn Guttorm/ Roald Vuolab
25.jun   Jubileumstevne felt Hammerfest  
26.jun   Jubileumst. bane+org.med. Hammerfest  
29.jun - 2.juli  NNM  Målselv   
 29.juli - 6.aug. Landsskytterstevnet Bodø  
 30.juli 16.00 Elgprøve Skytebanen Jan H. Olsen/ Terje Isaksen
 04.aug 17.00 Elgprøve Skytebanen Jon E. Olli/ Arne Solbakken
11.aug 17.00 Elgprøve Skytebanen Paul Inge Turi/Jan Idar Somby
 13.aug 12.00 Elgprøve Skytebanen Kurt Maurstad/Pål Paulsen
14.aug 12.00 Skytingens dag Skytebanen Toralf Maurstad/Wenche Nordsl.
20.aug   7. og 8. banecup Karasjok  
28.aug   SM-bane Karasjok  
nov.   Mørketidstevne Hammerfest Innbydelse kommer
Stevner med uthevet skrift er DFS-stevner vedtatt av Vest-finnmark skyttersamlag.
Medlemskontigent kr. 100,- for voksne, kr. 50 for barn og kr. 150 for familier  
Priser for interne stevner er kr. 100,-  jegerprøven kr. 100,-. Skytterlagets  kto: 4932.20.00374