Siste nyheter

Miniatyrstevne i Billefjord

Miniatyrstevne i Billefjord
Del

Mange av våre aspiranter hadde tatt vegen til Billefjord på miniatyrstevne. Hele 10 aspiranter var påmeldt!

Nils Andreas Olli imponerte i aspirantklassen med 243 poeng og Peter Guttorm med 237 poeng! Ivvar Turi ble nr. 2 i rekruttklassen med 236 poeng. I juniorklassen gror det godt med skyttere av god kvalitet i Vestfinnmark skyttersamlag! Hele 7 skyttere var påmeldt i Billefjord, og det var Elisabeth Strømeng som ble vinner med 244 poeng. 

 Miniatyrstevne i Billefjord15m 25-skudd kl. ASP

Pl. Navn Skytterlag 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd
1. An drea Amundsen Porsanger 54530 17 98064 27 88987 40 84 0787845789 63 147
1. Eirik Amundsen Porsanger 8*987 42 X9979 44 39896 35 121 798869*989 83 204
1. Oda Amundsen Porsanger 88786 37 98489 38 69998 41 116 897987X99* 86 202
1. Kamilla Andersen Porsanger 9X897 43 68899 40 66765 30 113 9789898597 79 192
1. Ivan Mathias Anti Karasjok 28398 30 59889 39 88887 39 108 8889999*8X 88 196
1. John Daniel Aira Balto Karasjok 989X9 45 99XX9 47 9999X 46 138 9*999X99XX 94 232
1. Christian Bornes Honningsvåg 88889 41 99699 42 88998 42 125 88X6989988 83 208
1. Torben Eriksen Hammerfest *X9X* 49 *9X9X 48 X9X*9 48 145 9X*X**X*9* 98 243
1. Benedicte Guttorm Karasjok 89988 42 98X88 43 87988 40 125 89X888**68 85 210
1. Mats Willian Guttorm Karasjok 99**8 46 7999X 44 99999 45 135 8X889989*X 89 224
1. Peter Guttorm Karasjok *X99X 48 9*X*X 49 999XX 47 144 X*8*999X99 93 237
1. Caroline Halvorsen Hammerfest 89976 39 99X97 44 98*98 44 127 99999999X9 91 218
1. Henriette Halvorsen Hammerfest X*999 47 X*9*X 49 *X*X9 49 145 *99**XXXX* 98 243
1. Brede Isaksen Porsanger 88898 41 77998 40 88898 41 122 7774775799 69 191
1. Lone Isaksen Porsanger X8588 39 97967 38 5X879 39 116 878888X799 82 198
1. Vilde Isaksen Porsanger 09X98 36 8988X 43 8X889 43 122 979X999688 84 206
1. Gaute Johannessen Porsanger 99X87 43 77798 38 X9698 42 123 987X9*88X6 85 208
1. Siren Johannessen Porsanger 99979 43 99899 44 98887 40 127 99898X8989 87 214
1. Carl E. D. Johnsen Karasjok 88967 38 X7899 43 56*86 35 116 7999968869 80 196
1. Jørn Kristoffer Losvar Alta 99**8 46 *99X9 47 99888 42 135 **6X999899 89 224
1. Nils Andreas Olli Karasjok 9XX** 49 9X**X 49 8**X9 47 145 X***X*99*X 98 243
1. Kristoffer Oskarsen Hammerfest XXX8X 48 99*99 46 X*XX9 49 143 998*XX8X89 91 234
1. Tor Kristian S, Solbakken Karasjok 98488 37 6X678 37 76986 36 110 6359377779 63 173
1. Alf Aron Solumsmoen Karasjok X9*99 47 9X899 45 9*99* 47 139 *8*9*X9X99 94 233
1. Tor A. Solumsmoen Karasjok 889X9 44 99879 42 99909 36 122 899X989987 86 208
1. Alexander Wiik Hammerfest 99996 42 87976 37 77*91 34 113 8396786744 62 175
15m 25-skudd kl. R

Pl. Navn Skytterlag 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd
1. Lars Aleksander Haugan Alta X**X* 50 *9X*9 48 9X*99 47 145 99***XX*9X 97 242 (10*)
2. Ivvar Turi Karasjok 8999* 45 9*799 44 X*XX9 49 138 X9*X*9**** 98 236 (9*)
15m 25-skudd kl. J

Pl. Navn Skytterlag 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd
1. Elisabeth Strømeng Karasjok **X*9 49 X99*X 48 9**** 49 146 X9XX9***** 98 244 (13*)
2. Jostein Jæger Hammerfest X9**X 49 9*9*9 47 XXXX* 50 146 XX9X9X*9X* 97 243 (7*)
3. Sondre Pedersen Hammerfest *XX*X 50 9X9X9 47 **XX9 49 146 99*X99X*** 96 242 (8*)
4. Krister Simensen Alta *9XX* 49 99XX9 47 X*X9* 49 145 9X99*9X*** 96 241 (8*)
5. Andreas Brun Hammerfest 99XXX 48 889*X 45 **XXX 50 143 989*99*9** 93 236 (7*)
6. Karoline Wiik Hammerfest 9X*X9 48 *9999 46 X9**X 49 143 X998X999X* 93 236 (5*)
7. Vegard Haugan Alta 99*X* 48 59889 39 XXXX* 50 137 X9*9X***** 98 235 (9*)
15m 25-skudd kl. ER

Pl. Navn Skytterlag 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd
1. Stian Jæger Hammerfest X*X** 50 *XX*X 50 XXX*9 49 149 X****X*X9X 99 248 (11*)
2. Viljar Isaksen Alta XX**X 50 X*X9X 49 *X*X* 50 149 *9X9X**XXX 98 247 (9*)
3. Victoria Oskarsen Hammerfest 9X99* 47 X99X9 47 8***9 47 141 999XX9*XX9 95 236 (5*)
4. Jon R. Sommernes Honningsvåg X*9X9 48 99XX9 47 XXX99 48 143 999X99X99X 93 236 (1*)
5. Lars Ørjan Nilsen Hammerfest 9XX8X 47 X9999 46 9*999 46 139 99X998998* 90 229 (2*)
15m 25-skudd kl. V73

Pl. Navn Skytterlag 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd
1. Peder Birkely Karasjok *9*9* 48 X*X99 48 9XX8X 47 143 9*999XX99X 94 237 (5*)
2. Hermann Ytrehauge Karasjok 88969 40 89999 44 X8889 43 127 99999*8889 88 215 (1*)
15m 25-skudd kl. 1

Pl. Navn Skytterlag 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd
1. Anne Jorunn Strand Pedersen Hammerfest *9*X9 48 9X99X 47 9XX** 49 144 *9XX99*9*X 96 240 (7*)
2. Raymond Macharevich Hammerfest 9**9X 48 *98** 47 9*99* 47 142 9X9*****8* 96 238 (13*)
3. Roger Nilsen Hammerfest X999X 47 9999X 46 *999* 47 140 9999*9X9** 94 234 (5*)
4. Nils Henrik Sara Karasjok 99X*X 48 X99X9 47 7999X 44 139 X*X**887X8 91 230 (4*)
5. Stig Olav Bornes Honningsvåg X9999 46 78988 40 X9XX* 49 135 X9999X9988 90 225 (1*)
15m 25-skudd kl. 3-5

Pl. Navn Skytterlag Kl. 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd
1. Steinar Halvorsen Hammerfest 4 99*9X 47 89*89 44 X*X*X 50 141 9XX89X**XX 96 237 (6*)
2. Ina Maurstad Karasjok 4 X9*X9 48 97788 39 9*9XX 48 135 99*9*9XXX* 96 231 (5*)
3. Paul Inge Turi Karasjok 4 **9*9 48 99788 41 XXX9X 49 138 87*889X*99 88 226 (5*)
4. Jon Egil Sommernes Honningsvåg 3 9*XX* 49 89999 44 X*99X 48 141 9588898*99 83 224 (4*)
5. Kurt Maurstad Karasjok 3 9X*99 47 77978 38 X9X*X 49 134 789889**9X 88 222 (4*)
6. Tor Inge Mathisen Hammerfest 3 99999 45 48978 36 99*99 46 127 8X88789989 84 211 (1*)