Siste nyheter

Nyttårstreffet

Nyttårstreffet
Del

Nyttårstreffet i år blir på Billefjord skole søndag 8.januar 2012. Arrangør er Porsanger skytterlag. Se forøvrig innbydelse

 

PORSANGER SKYTTERLAG INVITERER TIL NYTTÅRSTREFFEN 2012

 

Porsanger skytterlag med arrangementsbistand fra Halkkavarre skytterlag inviterer alle skyttere i Vest-Finnmark til åpent miniatyrstevne på Indre Billefjord skole.

 

SØNDAG 8. JANUAR 2012

 

Oppmøte:        Indre Billefjord sjøsamiske oppvektssenter / - skole

 

Påmelding:      Forhåndspåmelding. Uten påmelding blir å skyte fortløpende på ledig plass.

 

Skytetid:                     Skytingen starter med gjesteskyttere fra kl 1000.

 

Program:         DFS program for miniatyrskyting ihht skytterhåndboka

                       

Premiering:     Aspiranter premieres med pokaler. I klasse R, ER og J er det i tillegg til pengepremier, gjenstandspremier til de 3 beste i hver klasse.

I klasse 2-5 er det i tillegg til pengepremie et gravert ”krystallfat” til beste skytter, og ”Nyttårsskap” som må vinnes 3 ganger for å få denne til odel og eie. Denne ble satt opp i 2006, og er fremdeles på rundreise i Samlaget

                       

Innskudd:       Kr. 200,- i klasse 1-5, derav kr. 100,- går inn i premiepotten.

                        Kr. 100,- i veteranklassene, derav kr. 50,- går inn i premiepotten.

                        Kr. 100,- i rekrutt og juniorklassene, derav kr. 50,- går inn i premiepotten.

                        Kr. 50,- for Aspiranter, som alle premieres med pokaler.

 

Kafeteria:        Enkel servering.

 

 

Indre Billefjord, den 20. desember 2011

 

Med hilsen

 

Porsanger Skytterlag

 

Ola van der Eynden

Styreleder                                                                             

Tlf 48185079                                                                                    Josef Vedhugnes

                                                                                                          Stevnesekretær

                                                                                                          Tlf 48289153