Skytelappen 2016

Skytelappen 2016
Del

Skytelappen kjem som vanleg til jul og er laget sin julepresang til alle husstandar, sponsorar og samarbeidspartar. Årets utgåve er nummer 33 i rekka. Me tykkjer sjølve det er nyttig å ha eit samandrag for kvart år, og me meiner også me på denne måten spreier kunnskap om aktiviteten vår.