Velkommen til halvårsmøte 6.mars kl. 19:00

Del

Møte er i skyttarhuset i Eivaldgjerde kl. 19:00. Om du har saker du ynskjer at vi skal ta sender du desse til leikanger@skytterlag.no innan laurdag 4.mars.

 

Førebels sakliste

1. Ny miniatyrbane og skyttarhus
   • Omvisning i nybygget
   • Vegen vidare
2. Rekneskap for 2016 
3. Budsjett 2017.
4. LerumCup 2017
5. Innkomne saker

Enkel servering