Halvårsmøte i Leikanger skyttarlag måndag 5.mars kl. 19:00

Del

Sakliste:

Sak 1 – Godkjenning av innkallinga
Sak 2 – Rekneskap for laget 2017
• Økonomistatus for nybygget
Sak 3 – Større arrangement i 2018
• Oppsummering frå Samlagsstemne 15m
• LerumCup
• Landsdelkretsstemne bane
Sak 4 – Innkomne saker