Korrespondanseskyting 2018

Del

Leikanger skyttarlag har meldt på 2 seniorlag og 4 ungdoms/veteran lag til korrespondanseskytinga 2018.

Nye regler i år så les dei før du skyt 1. runde. Her finn du lenke til reglementet som ligg inne på samlaget si nettside: