Mannskapsliste samlagsstemna 15m 3.-4. mars 2018

Del

Her er mannskapslista for samlagsstemnet som vi skal arrangere 3.-4. mars.
Tidene som er sett opp er frammøtetidspunkt.
Om det ikkje passar å møte, prøv å bytte innbyrdes eller med reservar.
Meld i frå om endringar og om de har problem med å bytte.