Tirsdagsklubben

Del

Vi held fram med seniortreff på tirsdagane kl 10:00 framover
Nyebana står klar,og har plass til alle som tykkjer det er kjekt å skyte litt,men viktigaste er at «skytepraten gaur»
Håpar på godt besøk,og kommunegrenser er ingen hindring.