Gode resultat av Leikangerskyttarane på feltstemnene til Tønjum og Knipenborg

Andreas Oppedal Jacobsen vann rekruttklassen på stemna til Knipenborg, 3 treff framfor nummer to. Av våre tre veteranar var Ragnar best på Tønjum med 30 treff. Hjå Knipenborg vann Ragnar V73, framfor Sverre og Torbjørn. Av seniorane var Svein Kåre Furre og Steinar Husabø heilt i toppen på stemna til Tønjum. Eivind Yttri vann stemna til Knipenborg som einaste med 30 treff. Les mer om Gode resultat av Leikangerskyttarane på feltstemnene til Tønjum og Knipenborg