Feltsesongen er i gang

Del

Vi har fått dei første resultata frå feltstemna i Olden.


Eivind Yttri fekk 28 treff og 12 innertreff på sitt første feltstemne i år som blir arrangert i Olden denne helga.
Eivind fekk 4 treff på eine kneholdet som var ei stripe i kneståande skytestilling, og skaut fullt på dei fire andre holda i feltrunden.