Landsskyttarstemnet 2009 på Evje

Del

Til saman 39 skyttarar frå Leikanger skyttarlag er påmeldt til årets landsskyttarstemnet som blir arrangert på Evje i Agder mellom 1. og 8. august.

Landsskyttarstemnet 2009 Evje


Oversikt over påmelde skyttarar frå Leikanger og skytetider finn ein her.

Resultat frå skytingane til skyttarane frå Leikanger vil vi prøve å legge ut på denne sida etter kvart.
Fullstendige resultat kan ein finne på DFS sine websider: Landsskyttarstemnet 2009

På samme sida vil ein også finne "Live" visning av skivene både på 100 og 200 meters banene.