Resultat frå 2. runde i Norgescupen 2009

Del

Fleire av våre skyttarar brukar Norgescupstemna i Telemark som oppladning til landskyttarstemne på Evje som startar no. Tone Anette Espe viste seg som den jamt beste av våre. Ingen oppnådde NC-poeng.

 

Skyttar  Kl   NC Styrvoll   NC Lunde   NC Drangedal 

Janne H Njøs

4

235-331

237-332

233-329

Jørn Njøs

4

234-333

237-335

239-336

Ivar Husum

4

222-315

-

219-311

Kjell Folkestad   5

241-337

237-335

242-340

Tone Anette Espe 

5

244-340

241-340

242-341

Eivind Yttri 

5

240-338

236-331

238-338

Svein Kåre Furre   5

240-340

 236-333

 237-335

Jan Helge Furre 

3

228-325

210-303

221-315



Fleire resultat finn du på kvar av arrangørlaga sine heimesider:

Styrvoll : http://www.dfs.no/styrvoll/

Lunde : http://www.dfs.no/lunde/

Drangedal : http://www.dfs.no/drangedal/