Sluttresultat Leikangerstemne Miniatyr 2009

Sluttresultat Leikangerstemne Miniatyr 2009
Del

Totalt 165 skyttarar deltok på stemna til Leikanger. Det vart oppnådd mange gode resultat. I Rekrutt og Eldre Rekrutt hadde vinnarane full pott, det var Leikangerskyttarane Andreas Oppedal Jacobsen og Stian Andre Fossøy.
Av seniorane var Rune Seim best med 245 poeng, eitt poeng framfor Vegard Solhaug.

Napp i Agnitiopokalen til beste samanlagtresultat i kl.3-5 på dei tre stemnene gjekk til Vegard Solhaug med 730, eitt poeng framfor Marianne Stigen.

Sluttresultat alle klasser

Agnitiopokalen - Samanlagt Sogndal, Leikanger og Norum kl 3-5

Medaljeoversikt

Premielister                                Stemneoppgjer

Gje melding på epost til leikanger@skytterlag.no dersom du finn feil i resultat eller premielistene.