Resultat frå Vintertreffen 2017

Del

Vadheim, Fjordane og Nesse arrangerer stemne i helga. Her finn du resultat for våre skyttarar.
Dette er dei første stemnene med dei nye klassane for den tidlegare Aspirantklassen som no heiter Nybegynnar Ung (NU) og Nybegynnar Vaksen (NV).

 Resultat for dei som har skote hittil:

Skyttar Klasse Vadheim Fjordane Nesse
Beate Humlestøl Njøs  R  324  334  334
Jørgen Humlestøl Njøs  R  321  322  326
Ingrid Husum  R  342    344
Kristin Husum  R  338    342
Magnus Håland Moen  R  323  321  320
Johan Hamre Nornes  ER  330  325  330
Sølve Njøs Eikeland  ER  329  324  335
Emma Valvik Yttri  ER  332    333
Trine Humlestøl Njøs  J  345  344  339
Eirik Håland Moen  J  331  336  328
Stine Njøs Eikeland  J  343  336  338
Gaute Eliassen Hamre  J  340  335  329
Leif Bjarne Sæle  V65  315  321  320
Ivar Husum  3  328    333
Arvid Brennset  V55  334  344  342
Sigbjørn Njøs Eikeland  NU  238  242  235
Tore Hamre Nornes  NU  236  213  229
Torunn Lærum Gjøringbø   NV  225  214  227
         

 

Fullstendige resultatlister frå arrangøren finn du her.