Resultat frå andre runde i norgescupen

Del

Skyttarlaga i Hafslo, Sogndal og Aurland arrangerer den siste veka før landsskytterstemnet, den andre runden i norgescupen som no blir kalla Frende cup.
Mange av skyttarane våre deltek på stemnene. Her finn du resultata.

Resultat våre skyttarar

 Skyttar Klasse  Hafslo  Sogndal  Aurland
 Oliver Karelius Prøven  4    232 - 328  
 Eivind Yttri  4  235 - 326  232 - 329   230 - 327 
 Eskil Skjulhaug Yttri  2  234 - 318  234 - 319  
 Gabriel Skjulhaug Yttri  2    236 - 333  242 - 339
 Ingrid Husum  R  239 - 337  238 - 337  
 Jan Helge Furre  4  227 - 319  226 - 320  222 - 317
 Janne Marita Bergheim  1  241  241  243
 Kristin Husum  R    249 - 349  
 Svein Kåre Furre  5  242 - 340   244 - 341  240 - 339
 Trine H Njøs  J    247 - 347  
 Arvid Brennset  V55  246 - 342  248 - 347  239 - 337
 Kjell Næss  V55  247 - 342  250 - 349  241 - 338