Utleige av skyttarhuset

Utleige av skyttarhuset
Del

Det nye skyttarhuset i Eivaldgjerde er eit lyst og flott lokale som eignar seg til ulike selskap som konfirmasjonar, bryllaup, firmafestar, private festar, kurs, møter og andre arrangement.
• Her er det mogleg og dekke til ca. 85 personar
• Stort moderne kjøkken med alt av service, glas og bestikk
• Gratis trådlaust internett og god 4G dekning for mobilt breiband.

 

Skyttarhuset er tinga til konfirmasjon følgjande år:
2018 - BESTILT
2019 - BESTILT
2020 - BESTILT
2021 - 
2022 - BESTILT
2023 -
2024 -
2025 -
2026 -
2027 -
2028 -

Oppdatert pr 20.2.2018 (SKF)

 

Utleigeprisar 2018

 

Konfirmasjon / Dåp / Fest:
Huset er tilgjengeleg kvelden før for pynting og neste morgon for rydding  

Leigetaker skal vaske alle golv, kjøkken inkl. dekketøy, toalett, samt rydde uteområde. Eventuell vask må avtalast i god tid på førehand.

Rabatt for medlemmer i Leikanger skyttarlag

Kr. 3000,- 


Seminarhelg (bedrifter), fredag kl. 08:00 - søndag kl.17:00, inkl. vask


Kr. 5000,-


Dagsmøter (bedrifter) 08:00-17:00 inkl. vask


Kr. 2500,-


Dagsmøter (privatpersonar, lag og foreiningar) 08:00-17:00 


Kr. 1500,-


Møter på kveldstid (Nybygget er berre tilgjengeleg frå mai - september)


Kr.   700,-


Møter på kveldstid i det gamle skyttarhuset


Kr.   500,-

 


Kontakt oss om du ynskjer å kombinere skyting som ein del av arrangementet.

 

Har du spørsmål ta gjerne kontakt med husforvaltar Leif Bjarne Sæle, telefon 91160124.
På vår heimeside http://www.skytterlag2.no/skytterlagssider/leikanger/skyttarhus finn du informasjon om når huset er tilgjengeleg.