Oppbygging av ungdomsutvalet i Leikanger skyttarlag

Del

Styret:

Jørn Njøs • Leiar • tlf. 975 17 600 •  jorn@njos.net

Laila Njøs Eikeland • Premieansvarleg

Marianne Moen Rinde • Påmeldingsansvarleg

Bjarne Sjøthun • Medlem

Jon Erling Oppedal • Medlem

 

Varamedlemer:

Steinar Husabø

Kjell Nornes • Ansvarleg for utdeling av utstyr etc til stevner