Siste nyheter

Alexander Sukke årets medlem

Alexander Sukke årets medlem
Del

Årsmøtet ble avholdt onsdag kveld på Nystua. Styret la frem årsberetning, regnskap og budsjett. Alt ble enstemmig godkjent og regnskapet ble gjort opp med ett solid overskudd.

Bygging av nye standplasser er i sin avslutningsfase og gjenvalgt leder, Harald Enger, roste MU Entreprenør fra Jevnaker for flott gjennomført arbeid så langt.

Under premieutdelingen ble det utdelt blomster for flott innsats til beste for laget til Egil Nystuen, Morten Flaatten, Arne Ellefsen, Nancy Ann Smedvik Føyen og ny leder for ungdoms og rekrutteringsutvalget, Alexander Michael Sukke; som også ble årets medlem.

Det var søstrene Håkedal som hadde sanket majoriteten av medaljer og premier i året som har gått.

De av vårens skyteskoleelever som var til stede fikk tildelt diplom og medalje som dokumentasjon for gjennomført kurs.

Bildet viser Harald Enger til v. og nyvalgt ungdomsleder Alexander Sukke.

HE 02112017