Siste nyheter

Bygging av nye miljøstandplasser godt i gang

Bygging av nye miljøstandplasser godt i gang
Del

Skytterkontoret tildelte kontrakten til selskapet MU Entrepenør AS på Jevnaker, og
firmaet har vært i aktivitet på banen siden etter fellesferien. De startet med riving, deretter planering og grunnarbeide. Så ble det murt og fylt opp med lecastein før støping av standplassgulv.
Nå i disse dager reises 100M-standplassen som får 14 skiver. 200M får 10 skiver og støynivået rundt banen vil føles mer behagelig både for skyttere og publikum og ikke minst naboer.
I løpet av vinteren skal 100m grav utvides slik at vi får plass til jegernes skiver
som flyttes fra den gamle standplassen- som nå blir tilholdsted for 50m-skytterne
og kun bruk av cal. 22. Ut på ettervinteren starter bygging av skifte og oppholdsrom
mellom de to nybygde standplassene. Så her blir det mange ting å ta fatt i
og vi tror dette skal skape ett godt miljø for alle brukere av banen.
Se flere bilder i forts. av artikkel
TJN 24.09.20

Bygging av nye miljøstandplasser godt i gangBygging av nye miljøstandplasser godt i gangBygging av nye miljøstandplasser godt i gang