Siste nyheter

Hanna årets medlem

Hanna årets medlem
Del

Årets årsmøte ble avholdt onsdag 2. november, på Nystua. Hanna Håkedal (bildet) ble kåret til årets medlem. Hun har i år "herjet" på stevner over hele landet i kl. Rekrutt. Det har blitt mange klasseseiere og seieren i årets Viken stevne verdsettes kanskje høyest. Søster Camilla har også markert seg og dominert kl. ER i hele år. Ingen tvil om at trening kombinert med deltagelse i mange konkurranser gir resultater. Vi gratulerer!

Valget ble greit ledet av valgkommiteens Ingmar Karlsen, og det var ingen dramatiske endringer i forhold til inneværende år. Thomas Gjessing ble valgt til ny leder i ungdomsutvalget og går dermed inn som styremedlem etter Robert Wikerøy.

Harald Enger tok gjenvalg som leder. Morten Flaatten og Tor Nystuen ble også gjenvalgt som hhv. kasserer og sekretær.

Kassereren presenterte et regnskap som viste et greit overskudd og laget har for tiden en trygg økonomi.

Årsberetningen ble lest opp av Tor Nystuen og kunne fortelle om gode sportslige resultater, spesielt av ungdommene. Våre eldste skyttere har også markert seg både nasjonalt og internasjonalt.

Årsmøtet ga sin tilslutning til å inngå avtale om bygging av nye standplasser på 100m og 200m banene. Hensikten er å få to tidsmessige standplassbygg med isolasjon som demper lydbildet på og utenfor baneanlegget. Det er søkt midler fra DFS sin "miljøpakke", og skytterkontoret vil bistå med prosjektet. Vi har et berettiget håp om at byggingen vil bli utført i vinter og at anlegget er klart til sommersesongen.

HE 06112016