Siste nyheter

Innbydelse til Viken 1 Felt

Innbydelse til Viken 1 Felt
Del

Vi har fått invitasjon til Viken 1 felt:

INNBYDING TIL LANDSDELSKRETSSTEMNE I FELT FOR VIKEN 1 2017
Hallingdal skyttersamlag har gleda av i invitere til landsdelskretsmeisterskap i felt for Viken I
søndag 12 mars 2017
Stad:
Frammøte på Herad skule, som ligg like ved rv.7 i Gol. Det vert merka ved avkøyringa frå rv.7 mot
Bagn. Det er busstransport ut på feltløypa.
Påmelding:
Påmelding via Mitt DFS frå 15.februar 2017. Skyttarane betaler heile innskudden ved påmelding på
stemnedagen. For påmeldte skyttarar som ikkje møter vert det sendt ut faktura på arr. avgift til dei
skyttarlaga det gjeld.
Det er betalingsterminal i påmeldinga stevnedagen.
Skytetider:
Veljast sjølv av kvar enkelt skyttar på Mitt DFS. Vi gjer oppmerksam på at dei to siste laga er reservert
skyttarar med lengst reiseveg, og det fyrste laget er forbeholdt skyttarar frå arrangørlaga.
Premiering:
Me håpar å kunne tilby eit bra premiebord, og forventar ar deltakande lag og samlag kjem med
bidrag til dette. Kom med ei tilbakemelding på kva verdi gåvepremien har eller kor stort beløp som
vert overført til innkjøp av premiar. Tilbakemelding gis til hallingdal@samlag.no. Gåvepremiebeløpet
kan overførast til konto; 2367.20.51045 merk innbetalinga med «Gåvepremie Viken I»
Innskudd:
Kl. 1-5+vet og AG3/HK416: kr.310,- (herav kr.130,- i arr. avg.)
Kl.R/Er/J/Ej: kr.270,- (herav kr.120,- i arr.avg)
Stang: kr.40,-
Felthurtig: kr.40,-
Det kan bli endringar i premieinnskudden sidan leverandøren av standardpremiar har gått konkurs.
Program:
Det skytes 30 skudd + finale ihht. Skytterboka
Stang og felthurtig skyting blir fortløpande etter siste standplass på hoved runden
Samlagsskyting kl.2-5+V55: Dei 5 beste skyttarane på innleiande skyting frå kvart samlag teller. Ingen
forhåndspåmelding.
Lagskyting kl.2-5+V55: Tre forhåndspåmeldte skyttarar frå kvart skyttarlag. Påmelding skjer ved
oppmøte stevnedagen.
Lagskyting kl.R/Er/J: Dei tre beste skyttarane på innleiande skyting frå kvart skyttarlag teller. Minst
ein junior skal delta på laget. Ingen forhåndspåmelding.
Diverse:
Det vert sal av varm mat og drikke på Herad Skule
Meir info om stemna blir lagt ut på http://www.skytterlag2.no/hallingdal/
Kontakt telefon: 908 25 087

Velkommen til Landsdelsstemne i felt for Viken I i Hallingdal !