Siste nyheter

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte
Del

Årsmøte for Nøtterø skytterlag avholdes på Nystua onsdag 2. november, kl. 19.00.

På programmet står vanlige årsmøtesaker:

-Årsberetninger
-Regnskap/budsjett
-Valg av tillitsmenn/kvinner
-Valg av ombud til Samlagets ombudsmøte
-Innkomne saker
-Premieutdeling

Det vil bli bevertning underveis.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen. 25.10.2016.

Vi ønsker alle lagets medlemmer velkommen!

Mvh
Styret v/Harald Enger