Siste nyheter

NYE STANDPLASSER 100/200m

NYE STANDPLASSER 100/200m
Del

Det har i dag vært avholdt oppstartmøte med entreprenøren i forbindelse med bygging av nye standplasser. Fremdriftsplanen er som følger:
Uke 28 Stripping av gammel standplass/forberedelse til riving.
Riving av gammel standplass starter i uke 31 og bygging vil foregår suksessivt i ukene utover høsten. Prosjektet er beregnet å være ferdigstilt i begynnelsen av november.

NB! Strømmen til jegerbane/50m vil bli koblet ut i kveld kl. 19. Det vil bli ordnet med en midlertidig tilførsel av strøm så snart som mulig. Vi legger ut ny beskjed på lagets FB side når det er gjort.

HE. 04072017