Siste nyheter

Overtagelse av nye standplasser 100 og 200m.

Overtagelse av nye standplasser 100 og 200m.
Del

DFS sentralt var representert ved anleggsjef Per Jarle Kristiansen og rådgiver på støy Dag Rieber.
Entrepenøren MU fra Jevnaker overleverte i dag standplassene som er finansiert av støypakkemidlene
til Skytterkontoret. Vi får nå en skytebane som tilfredstiller kravene til støy. HV
vil nå også ha muligheter til å benytte banen .
På bildet ser vi fra venstre leder i Nøtterø skytterlag Harald Enger, Per Jarle Kristiansen og
leder i MU Morten Johansen.

TJN 20.