Siste nyheter

SM Felt nærmer seg - litt info.

SM Felt nærmer seg - litt info.
Del

Søndag 4. mars braker det løs på Lofterød skytebane - årets SamlagsMesterskap i feltskyting skal avvikles.

VIKTIG!
Innledende skyting gjennomføres som følger:
Skytter 1 skyter på skive 1. Skytter 2 får klargjøring. Vi anviser skytter 1. Skytter 1 trekker bort på skive 2. Skytter 2 skyter på skive 1. Skytter nr. 3 får klargjøring. Deretter fortsetter det videre. Når skytter en har skutt alle 5 holdene, er vedkommende ferdig. Det gis 2 min til klargjøring før hvert hold.

DETTE BETYR AT NÅR PÅMELDINGEN ER AVSLUTTET, VIL VI FJERNE DE LEDIGE PLASSENE I LAGENE OG OPPSETTET VIL BLI KOMPRIMERT SLIK AT SKYTTERNE SKYTER FORTLØPENDE ETTER HVERANDRE FRA KL. 10.00 I DEN REKKEFØLGEN DE ER PÅMELDT.

DERFOR MÅ ALLE MØTE OPP I GOD TID SLIK AT DET BLIR FLYT I GJENNOMFØRINGEN.

INNSKYTING:
Det blir anledning til å skyte inn på 100m og 200m på baneskive 9 og 10 i tidsrommet 09.30 – 10.00.
Hver skytter får inntil 5 skudd/3min til rådighet.

PROGRAM:
Finfelt 100m:
Hold 1: Tønne Ligg 2 min
Hold 2: Hjul Kne 2 min
Hold 3: Prisme Ligg 2 min
Hold 4: 1/10 Kne 2 min
Hold 5: 1/10 Ligg 2 min


Finale finfelt (Skive 4-8):
Hold 1: 1/10 Ligg 1 min
Hold 2: 1/10 Kne 1 min

Det er satt av 5 like figurer (skive 4-8) til finale. Alle finaleskudd skytes på samme figur.

Grovfelt 200m:
Hold 1: Stripe 10x30 (horisontal) Ligg 1 min
Hold 2: 1/8 Kne 1 min
Hold 3: Stripe 13x40 (vertikal) Ligg 1 min
Hold 4: C25 Kne 1 min
Hold 5: C25 Ligg 1 min

Finale grovfelt (Skive 5-9):
Hold 1: C25 Ligg 30 sek
Hold 2: C25 Kne 45 sek

Det er satt av 5 like figurer (skive 4-8) til finale. Alle finaleskudd skytes på samme figur.

NB! Klasser som ikke har kne på programmet skyter alt liggende.

Tidsplan finaler:

Finale 100m:
Kl. 13.00 – E
Kl. 13.15 – ER
Kl. 13.30 – J
Kl. 13.45 – EJ
Kl. 14.00 – V65
Kl. 14.15 – V73

Finale 200m:
Kl. 13.00 – 2
Kl. 13.15 – V55
Kl. 13.30 – 3-5 lag 1
Kl. 13.45 – 3-5 lag 2

FELTHURTIG:
Det skytes på selvanvisere i rekkefølgen venstre – høyre – midten.

STANG:
Hold 1 skytes på skive 9 på 200m ringskive. Alle treff f.o.m. 7 verdi er treff.
Hold 2 skytes på skive 10 på 200m ringskive. Alle treff f.o.m. 8 verdi er treff.


MEDALJE/PREMIEUTDELING:
Starter så snart alle har skutt ferdig.

Vi ønsker at alle får en positiv søndag på Lofterød.

Mvh
Nøtterø sk.l.
Harald Enger

HE - 25022018