Siste nyheter

Saksliste til årsmøtet

Saksliste til årsmøtet
Del

Årsmøte Nøtterø skytterlag 02.11.2016 - kl-. 19.00

Saksliste:

1) Godkjenning av innkalling til årsmøtet.

2) Godkjenning av sakslista.

3) Valg av møteleder.

4) Valg av referent

5) Valg av to personer til å signere protokollen.

6) Styrets årsberetning

7) Regnskap

8) Årskontingent

Ungdom/støttemedlemmer: Kr. 200,-.
Senior Kr. 400,-.
Styret foreslår å beholde eksisterende kontingenter.

9) Budsjett

10) Innkomne saker

11) Valg

12) Valg av 6 ombud til ombudsmøtet
søndag 4. desember kl. 12.00.

11) Bevertning/premieutdeling