Ammo.

Del

Gjelder kun bestilling av grovkalibret ammunisjon:
- kal 6,5 rekrutt- og skarp ammunisjon / krutt, spisser og tennhetter

 22-ammunisjon har Skytterlaget på "lager"

 

Bestillingsdato 5. januar for vintersesongen (15. januar til 15. april).

Bestillingsdato 5. april for 1. halvdel av sommersesongen (16. april og ut juni).

Bestillingsdato 23. juni, St. Hans, for resten av året.

Bestilling:
E-post til harald.enger(a)gmail.com eller tekstmelding til 90842788

Betaling:
Seniorene betaler sine bestillinger via regning fra kasserer (hele bestillingen).

Ungdomsskytterne betaler via regning fra kasserer etter hvert som de tar ut sin bestilling. Minste uttak pr gang er 500 skudd.

For å få utbetalt subsidier skal all ammunisjonskjøp gå via Ammunisjonsansvarlig.