Feltopplegget på LS er klart

Feltopplegget på LS er klart
Del

At man offentligjør figurer
og avstander på fin-
og grovfelt på forhånd
er vanlig praksis,
så også i år.
Trolig blir årets runde snøfri
og ikke like mye snø
som på dette bildet fra
starten på 1980-tallet
i Buerdalen.

Feltskytinger på Landsskytterstevnet 2012

 

Norges Skytterstyre har anbefalt at feltopplegget for LS gjøres kjent på forhånd.

Planlegging og gjennomføring av alle feltøvelsene involverer normalt mange frivillige funksjonærer som samtidig deltar i LS. Disse blir dermed kjent med opplegget. Dette kan oppfattes som en fordel, og for å gjøre forutsetningene mest mulig like offentliggjøres derfor opplegget på forhånd. Det tas forbehold om justeringer, men pr. d. d. planlegges med flg. feltopplegg for LS 2012:

 

Finfelt:

Minneskyting: Lesjaskiva, 3 kne + 3 ligg for junior 120 sek.

Hold 1: C15

Hold 2: Stripe

Hold 3: 1/10 fig kne for junior

Hold 4: Sirkel

Hold 5: Minismåen, kne for junior 90 sek.

Finale: Stående prisme, 12 skudd 180 sek.

Merk!

1) Hold 1-2 og 3-4 skytes som dobbelthold under en kommando.

Alle finfeltfigurer er krympet med 1 cm rundt hele figuren i forhold til standard størrelse. Klasse R skyter på standard størrelse.

 

Grovfeltløypa starter med Stangskyting og Felthurtigskyting før transport opp til grovfeltløypa.

 

Stangskyting:

Innledende hold 1: Småen ca. 146 m

Innledende hold 2: 1/4 fig ca. 242 m Finale hold 1: 1/4 fig ca. 242 m

Finale hold 2: Småen ca. 146 m

 

Felthurtigskyting:

Innledende hold 1: Småen ca. 96 m

Innledende hold 2: Småen ca. 100 m

Innledende hold 3: 1/4 fig ca. 176 m

Finale hold 1: Småen ca. 97 m

Finale hold 2: Småen ca. 99 m

Finale hold 3: 1/4 fig ca. 174 m

 

Grovfelt:

Minneskyting: Lesjaskiva ca. 100 m 3 kne + 3 ligg. 120 sek. 2)

Hold 1: C25 ca. 235 m 6 skudd ligg 50 sek.

Hold 2: 1/4V ca. 380 m 6 skudd ligg 50 sek.

Hold 3: C20 ca. 185 m 6 skudd kne 60 sek. 2)

Hold 4: 1/8 fig ca. 275 m 6 skudd ligg 50 sek.

Hold 5: Stripe H ca. 170 m 6 skudd kne 60 sek. 2)

Finale: LS 1/10 ca. 200 m 6 kne + 6 ligg. 110 sek. 3)

Merk:

2) Klasse 1 skyter liggende.

3) Grovfeltfinalen består av 12 skudd under én kommando mot elektronisk skive. Figuren er LS 1/10 som er 22,5 cm bred og 16 cm høy.

 

Grovfelt – Mil NM

Minneskyting: Lesjaskiva 100m 6 skudd ligg 60 sek.

Hold 1: B 45 ca. 235 m 6 skudd ligg 40 sek. 4)

Hold 2: B 100 ca. 380 m 6 skudd ligg 40 sek. 5)

Hold 3: C 35 ca. 185 m 6 skudd ligg 35 sek. 6)

Hold 4: 1/3 ca. 275 m 6 skudd ligg 60 sek. 7)

Hold 5: S 25H ca. 170 m 6 skudd ligg 40 sek. 8)

Finale: C40 200 m 12 skudd ligg 40 sek. 9)

4) Utgangsstilling: Liggende ferdigstilling, våpen ladet med tre patroner, sikret. Tre patroner i magasin liggende på standplass.

5) Utgangsstilling: Liggende ferdigstilling, våpen ladet med seks patroner, sikret.

6) Utgangsstilling: Stående ferdigstilling bak standplass, våpen nedspent og sikret. Seks patroner i magasin på standplass.

7) Utgangsstilling: Liggende dekkstilling, våpen nedspent og sikret. 6 patroner i skål -/tomt magasin ved skåla. På ild fylles magasin – våpen lades – skyting starter.

8) Utgangsstilling: Liggende ferdigstilling, våpen ladet med 2 patroner, sikret. 2 magasiner med 2 patroner i hver liggende på standplass. Reim ikke tillatt.

9) Utgangsstilling: Liggende ferdigstilling våpen ladet med seks patroner, sikret. Ett magasin med seks patroner liggende på standplass.