SKYTTERSTYRET I DFS enig med Nøtterø skytterlag om at det skal være vindvimpler på åpne stevner!

SKYTTERSTYRET I DFS enig med Nøtterø skytterlag om at det skal være vindvimpler på åpne stevner!
Del

Nøtterø skytterlag sendte inn forslag om forbedret regelverk
angående obligatoriske vindvimpler på alle åpne stevner I DFS.
På skytterstyrets møte i forbindelse med LS hadde administrasjonen ett forslag som daværende president Hans O. Kveli sørget for at ikke gikk igjennom. Hans eget forslag
ble vedtatt med 7 mot 1 stemme, og her blir administrasjonen bedt om å komme med forslag til nye regler. Dette viser at det går an å få gjort noe med regelverket uten at det skal gå åresvis med høringer før noe blir vedtatt.

Les mere om de vedtak som ble fattet på styremøte på denne linken.

http://www.dfs.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=32049