Om Nøtterø skytterlag, avd. Norges skytterforbund

Del

Nøtterø skytterlag, avd. Norges skytterforbund (Miniatyrgruppa).

Miniatyrgruppa er en selvstendig rifleklubb tilknyttet Norges Skytterforbund. Nøtterø skytterlag samarbeider med Miniatyrgruppa og denne benytter lagets anlegg etter egen avtale.

Samarbeidet er en del av lagets arbeid iht. DFS sitt formål og et verktøy i rekrutteringsarbeidet.

 

Miniatyrgruppa har sin egen organisering og ledes av styret. Gruppas øverste organ er årsmøtet. Bare den som har tegnet medlemskap og betalt medlemskontingent til Nøtterø skytterlag, avd. Norges skytterforbund har forslags- og stemmerett på klubbens årsmøte og kan representere i f.eks. konkurranser.