Styret

Del
 Leder:  Nils Petter Håkedal
 Kasserer:  Nils Petter Håkedal
 Sekretær:  Bjørn Egil Hansen
 Styremedlemmer:  Harald Enger
   Anders Mathisen
   Signe Karin Wingaard
 
 Valgkomitè:  Tommy Gjølberg, Tor J. Nystuen
   
 Revisor:  Øystein Enger, Svenn Holm