Retningslinjer og skjema vedr. utstyrskontroll

FKR ønsker å bruke NM arrangementene til å få introdusert den nye prøveordningen for kontroll av utstyr, våpen og stillinger.

Hensikten er å informere skyttere, dommere og ledere om de viktigste reglene (opplæring) og introdusere en ny prøveordning med bruk av ”kontrollkort”.

Målet er at skytterene (spesielt de beste) konkurrerer på en mest mulig rettferdig måte (att vi luker bort de mest betydningsfulle regelbruddene).

Kontrollen på NM nå håper vi og skal gi en oversikt over hvordan status er i forhold til reglementene slik at vi får ett bedre grunnlag for videre tiltak.

Fagkomiteen skal være tilstede for å hjelpe arrangøren med kontrollen.

Skytterne skal fylle ut info om utstyret de skal bruke under konkurransen(e) på Utstyrskontrollkortet helst før de ankommer konkurransen(e).
 Les mer om Retningslinjer og skjema vedr. utstyrskontroll

En takk til alle deltagere på årets NM og til alle våre medlemmer som har stillt opp!

Med så mange skyttere i sving i løpet av to hektiske dager håper vi at alle som har bidratt enten sportslig eller på arrangementet som funksjonærer har kost seg på Lofterød skytebane denne helgen. Under mennenes 60 ligg i dag fikk vi litt problemer med ett gravskap og
skytterne på skive 41-50 måtte tåle litt venting. Det taklet de med glans og skal ha en stor takk for det. En takk til alle
våre funksjonærer,jurymedlemmer og fagkomiteens representanter. Bildet viser noen av våre medarbeidere som jobbet på standplass søndag.
 Les mer om En takk til alle deltagere på årets NM og til alle våre medlemmer som har stillt opp!