Info til alle NM-deltagere

Info til alle NM-deltagere
Del

Les gjennom siste info som er sendt til alle klubber med
deltagere. Husk å sjekke starttidspunkt for ditt lag begge dager.
Stevnekontoret treffes på telefon -92010163-
lørdag og søndag.

Hei skyttervenner

 

NM er et stort løft for en liten klubb som Nøtterø Skytterlag og vi skal gjøre vårt beste for at alle får en god opplevelse.

 

Vi ville forsøke å avholde NM på to dager og da har det blitt et stramt program. De fleste har nok fått med seg startlister som har blitt publisert på Nøtterø skl sin hjemmeside. Det har blitt noen endringer under veis på startlistene for at vi skulle få med oss alle skytterne. Vedlagt oversendes kjøreplan for NM og de siste oppdaterte startlistene. Det blir ingen flere endringer nå, annet enn eventuelle flere deltakere som ønsker å skyte på ledig plass.

 

Utstyrskontroll

Utstyrskontrollen vil finne sted i underetasjen på skytterhuset, der det i vinterhalvåret skytes på 10 og 15m.

 

Retningslinjer for kontrollaktiviteter og skjema vedr. utstyrskontroll

FKR ønsker å bruke NM arrangementene til å få introdusert den nye prøveordningen for kontroll av utstyr, våpen og stillinger. Hensikten er å informere skyttere, dommere og ledere om de viktigste reglene (opplæring) og introdusere en ny prøveordning med bruk av ”kontrollkort”. Målet er at skytterene (spesielt de beste) konkurrerer på en mest mulig rettferdig måte (at vi luker bort de mest betydningsfulle regelbruddene). Kontrollen på NM nå håper vi og skal gi en oversikt over hvordan status er i forhold til reglementene slik at vi får ett bedre grunnlag for videre tiltak. Fagkomiteen skal være tilstede for å hjelpe arrangøren med kontrollen. Skytterne skal fylle ut info om utstyret de skal bruke under konkurransen(e) på Utstyrskontrollkortet helst før de ankommer konkurransen(e). Kontrollkortet følger derfor vedlagt her men vil også bli tilgjengelig i utstyrskontrollen.

 

Viktig! Hva er hvor?

Alle skytterne i samme klasse skal skyte i samme lag, men det har ikke vært mulig å plassere alle skytterne på samme standplass. Startlistene går fra skive 1 til 50. Kart over stevnearenaen er vedlagt.Skive 1-20 er på Bane 1 og skive 21-50 er på Bane 2. Finaler blir skutt på skive 41-50.

 

Det første man bør gjøre når man kommer til arenaen er å registrere seg ved Hovedinngangen på skytterhuset. Der får skytterne utdelt startnummer. Deretter bør man ta utstyrskontrollen i kjelleren på skytterhuset. Deretter blir det å finne sin standplass i god tid før skyting.

 

På standplass er det ganske trangt og da er det viktig å holde sine saker på et så begrenset område som mulig. Noen baner er veldig trange og derfor vil det stå et militærtelt utenfor standplass som er ment for omkledning og oppbevaring utstyr under skyting. Vi henstiller også skytterne til å være raske med å fjerne utstyret når skytingen er avsluttet.

 

Inne på skytterhuset vil det være visning av skytingen og kateteria.

 

Like viktig! Lagskyting

Ikke alle lag har navngitt sine skyttere til lagskytinger. Deltakerne i lagskyting må være registrert med navn før første skytter starter skytingen for at laget skal kunne delta i lagkonkurransen.

 

 

Med dette håper vi mange eventuelle spørsmål er avklart og vi i Nøtterø Skytterlag ønsker alle hjertelig velkommen.

 

Med hilsen oss i Nøtterø Skl