Retningslinjer og skjema vedr. utstyrskontroll

Del

FKR ønsker å bruke NM arrangementene til å få introdusert den nye prøveordningen for kontroll av utstyr, våpen og stillinger.

Hensikten er å informere skyttere, dommere og ledere om de viktigste reglene (opplæring) og introdusere en ny prøveordning med bruk av ”kontrollkort”.

Målet er at skytterene (spesielt de beste) konkurrerer på en mest mulig rettferdig måte (att vi luker bort de mest betydningsfulle regelbruddene).

Kontrollen på NM nå håper vi og skal gi en oversikt over hvordan status er i forhold til reglementene slik at vi får ett bedre grunnlag for videre tiltak.

Fagkomiteen skal være tilstede for å hjelpe arrangøren med kontrollen.

Skytterne skal fylle ut info om utstyret de skal bruke under konkurransen(e) på Utstyrskontrollkortet helst før de ankommer konkurransen(e).

Utstyrskontrollkort (PDF format):

 

Last ned filUtstyrskontrollkort.pdf(0kb)

 

Retningslinjer vedr. utstyrskontroll (PDF Format)

 

 

Last ned filRetningslinjerfor-NM2010.pdf(0kb)