Æresmedlemmer

Æresmedlemmer
Del

Arnt O. Martinsen, ble utnevnt til æresmedlem i 1938. Var en av pådriverne for at Nøtterø fikk sin skytebane på Lofterød på det området vi idag eier.

Albrekt Thorsen, ble utnevnt til æresmedlem i 1939.

Bjarne Hoff, ble utnevnt til æresmedlem i 1972. For sitt journalistiske arbeid for skyttersaken.

Herman Jensen, ble utnevnt til æresmedlem i 1972, formann i lagets første år.

Henry Larsen, ble utnevnt til æresmedlem i 1972, En rekke tillitsverv gjennom lagets første 40 år.

Jarle Nystuen, ble utnevnt til æresmedlem i 1982.

Esther Enger, utnevnt til æresmedlem i 1987, for sitt arbeid for laget gjennom flere år.

Willy Enger, utnevnt til æresmedlem i 1987, for sitt arbeid for laget gjennom flere år og særlig ferdigstillelsen av utbyggingen på Lofterød.

Einar Gjelstad, utnevnt til æresmedlem i 1992, for sin administrative og sportslige innsats gjennom mange år.

Oddvar Virik, utnevnt til æresmedlem i 1992, for sin administrative og sportslige innsats gjennom mange år.

Bjørn Egil Hansen, utnevnt til æresmedlem i 2012, for sin sportslige og administrative

innsats gjennom mange år. Ble kunngjort på lagets 90-års jubileumsfest.