Historikk

Del

Nøtterø skytterlag ble stiftet på ettermiddagen den 24. november 1922. Skyteintresserte nøttlendinger var innkalt til møte på Oserød. Selv om det ikke står i protokollen, så regner man dette som stiftelsesdatoen for Nøtterø Skytterlag. Fremmøtet var godt og det ble tegnet 23 medlemsskap denne dagen. Det første styret ble valgt. Herman Jensen, Formann, O. Gurød, O. Lundesgaard, Karl Vik og Jens Henriksen. De undertegnet lagets lover som den gang besto av 10 paragrafer.

Stemmeret og rett til å skyte hadde bare de medlemmer som hadde betalt kontingent kr. 4,- for foregående år.


Lagets ledere fra starten:

 

Hermann Jensen 1923, 24, Bård Fonn 25, O. Lundesgård 26, 27, 28, Arnt O. Martinsen 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, Arthur Andersen 31, Lars Brendalsmo 55, 56, Anders Andersen 51, 52, 53, 54, 57,64, Kristian Flaatten 58, 59, Einar Gjelstad 60, 61, Helge Kjær 62, Gunnar Langaas 66, Willy Enger 67, 68, 69, 87, 88, Jarle Nystuen 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, May Lisbeth Dahl, 83, 84, Morten Flaatten 85, 86, Tor Nystuen1989, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, Øystein Enger1997, 1998, Harald Enger 1999,2000, Tommy Gjølberg 2001, 2002, Glenn Pettersen 2003,2004,Tor Nystuen2005,06,07,08 Nils Otto Mathisen 2009,10,11,12, Tor Nystuen 2013- 

 

 

For øvrig historikk henvises det til Jubileumsboken "Klar Ild!".

 

                                                                                                                                                                          

 

Nøtterø skytterlags vinnere av større stevner

 

 

 

 

Viken 1 bane

 

Viken 1 mester:

 

1964 Einar Gjelstad

1995 Harald Enger

2002 Bjørn Egil Hansen

2008 Irene Knudsen Bøe

 

Viken 1 prinsesser:

 

1991 Anita Knudsen

1995 Anita Knudsen

2008 Irene Knudsen Bøe

 

Viken 1 prinser:

 

1952 Einar Gjelstad

1960 Einar Gjelstad

1991 Tor Jarle Nystuen

1995 Anita Knudsen

2000 Bjørn Egil Hansen

 

 

Viken 1 felt

 

Viken 1 mester Felt:

 

1961 Walter Holland

1969 Reidar Brattestå

1982 Tor Nystuen

1992 Tor Nystuen

 

 

15m stevne for Viken 1 krets

 

Vinnere:

 

2008 Tor Jarle Nystuen

 

 

 

Samlagsstevet bane Vestfold

 

Samlagsmestere:

 

1952 Einar Gjelstad

1964 Einar Gjelstad

1972 Bjørn Egil Hansen

1979 Bjørn Egil Hansen

1980 Tor Jarle Nystuen

1981 Tor Jarle Nystuen

1982 Tor Jarle Nystuen

1983 Tor Jarle Nystuen

1984 Tor Jarle Nystuen

1986 Sven Olav Hauge

1988 Bjørn Egil Hansen

1994 Øystein Enger

1995 Bjørn Egil Hansen

1997 Bjørn Egil Hansen

1998 Tor Jarle Nystuen

2000 Bjørn Egil Hansen

2003 Tor Jarle Nystuen

2004 Glenn Pettersen

 

 

Samlagstevnet felt Vestfold

 

Samlagsmestere:

 

1956 Reidar Brattestå

1960 Einar Gjelstad

1962 Helge Kjær

1963 Walther Holland

1964 Helge Kjær

1975 Svein Kinander

1979 Tor Jarle Nystuen

1981 Egil Nystuen

1982 Svein Kinander

1984 Tor Jarle Nystuen

1987 Nils Petter Håkedal

1990 Tor Jarle Nystuen

1992 Tore Kinander

1994 Morten Flaatten

1998 Tor Jarle Nystuen

2000 Bjørn Egil Hansen

2002 Oddvar Wike

2006 Glenn Pettersen

 

 

Samlagsstevnet 15m Vestfold

 

Samlagsmestere:

1989 Tor Jarle Nystuen

1991 Tor Jarle Nystuen

1992 Gøran Albrigtsen

1994 Harald Enger

1996 Tor Jarle Nystuen

1997 Øystein Enger

2000 Harald Enger

2002 Irene Knudsen

2007 Irene Knudsen Bøe

2013 Tor Jarle Nystuen

 

Østlandsmesterskap felt

 

Ingen Nøtterøskyttere har pr. Idag vunnet dette stevnet.

I 1989 vant Tor Jarle Nystuen sølv og i 2001 vant Bjørn Egil Hansen det samme.

 

 

6-kantfinale

 

Individuelle vinnere:

1953 Einar Gjelstad

1960 Einar Gjelstad

1982 Tor Jarle Nystuen

 

 

Medlemmer i Nøtterø Skytterlag som har mottatt samlagets hedersbevisning.

 

1948 A. O. Marthinsen      DFS diplom for 15 år som formann i skytterlaget

1964 Einar Gjelstad            Bragdplakett

1970 Willy Enger                Bragdplakett for innsats på LS

1979 Tor Jarle Nystuen      Bragdplakett 1 plass lagskyting LS

1979 Bjørn Egil Hansen       Bragdplakett 1 plass lagskyting LS

1991 Bjørn Egil Hansen       Bragdplakett

1998 Tom Knudsen             Samlagets fortjenstmedalje

1999 Kristian Gjølberg        Bragdplakett for 1. plass lagskyting ungdom på LS

1999 Irene Knudsen            Bragdplakett for 1. plass lagskyting ungdom på LS 

1999 Lene Sivertsen            Bragdplakett for 1. plass lagskyting ungdom på LS

2000 Tor J. Nystuen           DFS diplom for fortjenstfullt arbeide

2000 Morten Flaatten         DFS diplom for fortjenstfullt arbeide

2000 Oddvar Virik              DFS diplom for fortjenstfullt arbeide

2000 Bjørn Egil Hansen      DFS diplom for fortjenstfullt arbeide

2001 Irene Knudsen            Gave fra Vestfold skyttersamlag for fremragende skyting

2003 Bjørn Egil Hansen      Samlagets pokal for 2. plass lagskyting LS

2004 Glenn Pettersen         Bragdplakett for 1. plass lagskyting LS

 

 

Medaljer og Vinnere på Landsskytterstevnet

 

Bjørn Egil Hansen

1970 Mesterskapsmedalje Bane

1973, 1988, 1990, 1991, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2009 Stjerne bane (12)

1979 Ese medalje i gull

1987 Dyno-pokalen

1991 Officerspokalen II (100p med 9*)

2003 Ese medalje i sølv

 

Tor Jarle Nystuen

1979 Ese medalje i gull

Mesterskapsmedalje felt 1980, 1989, 1990
1982 Mesterskapsmedalje bane
1983, 1984, 1988, 1989, 1990, 1991, 1994, 1995, 2005, 2007, 2009,2010 Stjerne bane (12)

 

Harald Enger

1976 Mesterskapsmedalje felt
1982 Mesterskapsmedalje bane

1984, 1985, 1992, 1994 Stjerne Bane

 

Willy Enger

1964 

1970 Ese medalje i gull

1976 Forsvarsministerens Pokal III

2010 Vinner av feltskytingen V73

 

Dagfinn Johnsen

1980 Mesterskapsmedalje Bane

1985, 1990, 2009 Stjerne Bane

2009 Mesterskapsmedalje Felt

2009 Normapokalen på LS Evje

Svein W. Kinander

2010 Vinner av lagskyting for veteraner LS

Gøran Albrigtsen

1985 Mesterskapsmedalje Bane

1986 Stjerne bane

 

Einar Gjelstad

1951 Mesterskapsmedalje bane
1957, 1959, 1960, 1963 Stjerne bane

 

Walther Holland

1958 Mesterskapsmedalje bane
1960 Stjerne bane

 

Anita Knudsen

1995 Mesterskapsmedalje bane
1998 Stjerne bane

 

Egil Nystuen

1974 Mesterskapsmedalje felt

   

Arne Rossavik

1975 Mesterskapsmedalje bane

 

Glenn Pettersen

2004 Mesterskapsmedalje bane
2004 Ese medalje i gull

Harald Virik

1972 Vinner av klasse Rekrutt i Bergen

Kristian Gjølberg

1999 Vinner lagskyting Ungdom

 

Irene Knudsen

1999 Vinner lagskyting Ungdom

 

Lene Sivertsen

1999 Vinner lagskyting Ungdom