Styret, utvalg og komiteer

Del

Valgt på Årsmøtet 2015

 STYRET

   
     
 Leder  Harald Enger 90842788
 Nestleder  Dagfinn Johnsen  97972540
 Kasserer  Morten Flaatten  92010163
 Sekretær  Tor Jarle Nystuen  95811450
 Leder Ungdomsutvalg
 Robert Wikerøy 91547407
 Leder Jegergruppa
 Arne S. Ellefsen  41551581
 Leder Banekomiteen
 Egil Nystuen  91128808
 Leder Huskomiteen
 Nancy Marthinsen  97153233
     
 1. Varamedlem
 Jonas Berg  
 2. Varamedlem
 Signe Wingaard  
     
     

 UNGDOMSUTVALGET

   
 Leder  Robert Wikerøy  91547407
 Medlemmer:    
   Harald Hautakoski  
     
   Robert Voith  
     
 Leders pers.vara til styret:
   
     
     

BANEKOMITÉ

   
     
 Leder  Egil Nystuen  
 Medlemmer:    
   Ingmar Karlsen  
   John Arne Eriksen  
   Bjørn Håkedal  
   Bjørn Egil Hansen  
   

 

HUSKOMITÉ

   
     
 Leder Nancy Marthinsen  
 Medlemmer:    
     
     
     
     
     

 Sportslig Leder:

   
     

 Lagsinstruktør:

 Robert Voith

 
   

 Ammunisjonsansvarlig:

 Harald Enger  
   

 Mediansvarlig:

Tor Jarle Nystuen  
   

 Nettansvarlig:

 Harald Enger  
   

 Dataansvarlig:

 Morten Flaatten 
 Sondre Flaatten 

 
 Revisorer:

Nina Gustavsen
Harald Hautakoski