sportsskytterklubben har byttet navn

Del

Vi har byttet navn på miniatyrklubben til Ringerike sportsskytterklubb

Vi har også omorganisert klubben fra å være en underavdeling fra Ringerike skytterlag til å ha ett eget styre og være selvstendig drevet. Men vi ønsker fortsatt av praktiske årsaker å holde linken til Ringerike skytterlag, slik at vi fortsatt er underlagt den klubben. Dette har med praktiske årssaker å gjøre. Vi håper å klare å arrangere stevner i 2014. Spesielt da tenker vi på 50m og 300m, men også muligens 10m og 15m. Vi kommer tilbake med mer info. Skulle du ønske å skyte NSF stevner for klubben, ta kontakt med Sven for medlemskap.