Innbydelse Sabotørfelten

Del

Sabotøralliansen bestående av skytterlagene: Orkla, Flå, Hølonda, Skaun og Trondhjems innbyr til bilfelt mellom Hongslo og Skjetnemyra Søndag 26.februar 2017