T R E S F J O R D S T E V N E T 2 0 1 7

Del

Sted: Tresfjord Skytebane (Kart, se: www.tresfjordskytterlag.no Info om laget)

Tid: Torsdag 25.05., Fredag 26.05., Søndag 28.05.17
Påmelding på bana: Torsdag kl. 16.00 - 18.00 Fredag kl. 17.30 - 19.00 Søndag kl. 10.30 - 13.00

Fullestendig innbydelse:

Last ned filInnbydelse Tresfjordstevnet 2017 (1).pdf(2 9kb)