Referat fra ombudsmøtet 2017

Del

Ombudsmøte ble avholdt i Nesjestranda & Skaala sitt skytterhus tirsdag 5.desember.
Referat og vedlegg kan du lese her.

Referat fra ombudsmøtet 2016

Del

Ombudsmøte ble avholdt i Nesjestranda & Skaala sitt skytterhus tirsdag 6.desember.
Referat og vedlegg kan du lese her.

Referat fra ekstraordinært ombudsmøte 06.01.2014

Del

Møtetype:

Ekstraordinært ombudsmøte.

Dato/tid:

6.januar 2014.   Kl. 19.00

Sted:

Skytterhuset på N&S skytterlags bane.

Møtets formål:

Valg av leder i Romsdal skyttersamlag.

 

 

Fra lagene møtte:

 

Vestnes skytterlag

Øystein Solbakken

1

Nesjestranda & Skaala skt.lag.

Reidar Ahdell,Asbjørn Gussiås,Vidar Brokstad

3

Aureosen skytterlag

Roy Karlsen

1

Kleive skytterlag

Egil Sotnakk

1

Holmemstranda skytterlag

Bjarne Dahle,Reidar Mittet, Svein Sæterøy

3

Rakvåg skytterlag

Ole Ståle Sandnes

1

Malmefjorden skytterlag

Atle Moen, Finn Arne Høstmark

2

Molde  skytterlag

Rune Halås Ragnes, Odd Magne Lystad

2

Tresfjord skytterlag

Erlend Overaa

1

I & Å skytterlag

Tor Odden

1

 

Det møtte 16 ombud fra 10 lag .

 

Sak 1. Innkalling.

Vedtak: Innkalling godkjent.

 

Sak 2. Valg av møteleder og referent.

Vedtak:Ole Ståle Sandnesvalgt til møteleder ogTor Oddentil referent.

 

Sak 3. Valg av leder i Romsdal skyttersamlag.

 

Møteleder,Ole Ståle Sandnesorienterte om dagens situasjon. Det var nå en kandidat til vervet som leder i Romsdal skyttersamlag. Det varBjarne DahlefraHolmemstranda skytterlagsom hadde sagt ja til vervet etter først å ha tenkt seg godt om.

 

Møteleder ga så ordet tilBjarne Dahlesom så orienterte over de betraktninger og tanker han hadde gjort seg før han valgte å si ja til vervet.

 

Vedtak:Bjarne Dahleble valgt til ny leder i Romsdal skyttersamlag ved akklamasjon.

 

Møteleder ønsket så Bjarne lykke til i vervet med velvalgte ord og han ønsket de fremmøtte god tur hjem. Han hevet deretter møtet.

 

Møtet slutt kl. 19.30.

 

Tor Odden. ref.