Referat fra ombudsmøte 2015

Del
Referat fra ombudsmøte 2015

                                 

Utskrift fra protokoll.

 

 

 

Sak 1.    Registrering Av ombud.

                              

                Følgende lag stilte med ombud:

Eidsvåg og Eidsøra (2), Holmemstranda (5), Isfjorden & Åndalsnes (2), Malmefjorden (3), Molde (2), Nesjestranda & Skaala (5), Rauma (2), Tjelle & Ranvik (2), Tresfjord (1) og

Vestnes (2).

Til sammen 26 ombud med stemmerett

               

Sak 2.    Godkjenning av innkalling.

 

                Vedtak: Enstemmig godkjent

 

Sak 3.    Valg av møteleder.

 

                Vedtak: Samlagsleder enstemmig valgt.

 

Sak 4.    Godkjenning av sakliste.

 

                Vedtak: Saklisten enstemmig godkjent.

 

Sak 5.    Valg av 2 ombud til å skrive under protokollen.

 

                Vedtak: Dick Brevik og Helge Roar Åndal ble enstemmig valgt.

 

Før fortsettelse av møtet reiste ombudene seg og mintes Alf Martin Bergset og Ivar Tolaas med ett minutts stillhet.

 

Sak 6.    Årsmeldinger:

  1. Årsmelding fra styret.  Vedtak: Enstemmig godkjent etter noen tilføyelser.
  2. Ungdomsutvalgets årsmelding. Vedtak: Enstemmig godkjent.
  3. Utdanningskontaktens årsmelding. Vedtak: Enstemmig godkjent.
  4. Banekontaktens årsmelding. (ikke fremlagt) Rapporterer til styret.

               

Sak 7.    Regnskap:

               

                Kasserer var forhindret fra å møte.

                Regnskapet ble gitt innsyn og det var åpent for kommentarer.

                På bakgrunn av innholdet i revisjonsberetningen ble det fattet følgende:

 

Vedtak: Regnskapet enstemmig godkjent.

 

Sak 8.    Godtgjørelser 2016:

               

                Lederen foreslo samme satser som for 2015.

 

                Vedtak: Enstemmig godkjent.

 

Sak 9.    Budsjett 2016:

 

Det ble ikke fremlagt noe budsjett på møtet.

Ombudsmøtet ber kasserer utarbeide et budsjett som blir overlevert styret som et styringsdokument.

 

Pause med servering av smørbrød og kaffe. Takk til damene på kjøkkenet.

 

Sak 10.  Statutter:

 

                Det ble fremlagt oppdaterte statutter for samlagsstevner.

Det var ikke gjort noen endringer i skyteprogrammer siden det her er til enhver tids gjeldende programmer innen Dfs. som skal nyttes.

Endringene var blant annet å få med oversikt om medaljer. Hvor de skal bestilles osv.

 

Sak 11.  Den Norske Skyttermedalje:

 

Henvendelse fra Alf-Henrik Håker (bekymringsmelding) angående fallende interesse for denne medaljen. Han mente at å ta den inn sammen med Samlagsmesterskapet for Stang og Felthurtig ikke fikk noen positiv effekt. Han mente man burde vurdere å gå tilbake til hjemmebaneskyting.

Det ble en diskusjon på dette som endte opp i følgende enstemmige vedtak:

 

a)    Malmefjorden Skytterlag arrangerer som en prøveordning Stang og Felthurtig i forbindelse med sitt banestevne. (ikke Sm)

 

b)      Den Norske Skyttermedalje (organisasjonsmedaljen) arrangeres som hjemmebaneskyting etter reglene i skytterboka.

 

 

Sak 12.  Valg:

 

                Valgnemndas leder orienterte om arbeidet frem til valget.

                Det er ingen enkel jobb siden det ikke kommer inn forslag på kandidater.

                Kun ett forslag var kommet inn.

 

                Resultatet fra valget er utlagt på samlagets hjemmeside.