Referat fra styremøtet 27.02.2018

Del
Referat fra styremøtet 27.02.2018

Tidspunkt: Tirsdag 27. februar 2018 klokken 18.15
Møtested: Skytterhuset Nesjestranda og Skaala
Følgende møtte:
Harald Valved Samlagsleder Møtt
Rune Halås Rangnes Medlem/Sekretær Møtt
Øystein Solbakken Medlem Møtt
Dick Brevik Medlem Møtt
Svein Sæterøy Nestleder Møtt
Veronika Høgset Ungdomsleder Meldt forfall
Anne Reiten Utdanningskontakt
Helge Roar Åndal Vara Møtt

Last ned filRomsdal Skyttersamlag - Referat Styremøte 27 02 2018.pdf(1 1 9kb)

Referat fra styremøtet 16.01.2018

Del
Referat fra styremøtet 16.01.2018

Tidspunkt: Tirsdag 16. januar 2018 klokken 18.15
Møtested: Skytterhuset Nesjestranda og Skaala
Følgende møtte:
Harald Valved Samlagsleder Møtt
Rune Halås Rangnes Medlem/Sekretær Møtt
Øystein Solbakken Medlem Møtt
Dick Brevik Medlem Møtt
Svein Sæterøy Nestleder Meldt forfall
Veronika Høgset Ungdomsleder Møtt
Anne Reiten Utdanningskontakt Møtt
Torleiv Sagstad Vara Møtt

Last ned filRomsdal Skyttersamlag - Referat Styremøte 16.01 2018.pdf(4 8 1kb)

Referat fra Styremøtet 21.11.2017

Del
Referat fra Styremøtet 21.11.2017

Tidspunkt: Torsdag 21.11 2017
Møtested: Skytterhuset Nesjestranda og Skaala
Følgende møtte: Harald Valved Samlagsleder Møtt
Rune Halås Rangnes Medlem/Sekretær Møtt
Øystein Solbakken Medlem Møtt
Reidar Ahdell Medlem Meldt avbud
Svein Sæterøy Nestleder Meldt avbud
Veronika Høgset Ungdomsleder Meldt avbud
Anne Reiten Utdanningskontakt Møtt

Last ned filRomsdal Skyttersamlag - Referat Styremøte 21.11.2017.pdf(4 5 2kb)

Referat fra styremøtet 28.09.2017

Del
Referat fra styremøtet 28.09.2017

Tidspunkt: Torsdag 28.09 2017 Møtested: Skytterhuset Nesjestranda og Skaala
Innkalte:
Harald Valved Samlagsleder Møtt
Rune Halås Rangnes Medlem/Sekretær Møtt
Øystein Solbakken Medlem Møtt
Reidar Ahdell Medlem Møtt
Svein Sæterøy Nestleder Møtt
Veronika Høgset Ungdomsleder Møtt
Anne Reiten Utdanningskontakt Møtt

Last ned filRomsdal Skyttersamlag - Referat Styremøte 28.09.2017.pdf(4 6 0kb)

Referat fra styremøtet 15.06.2017

Del
Referat fra styremøtet 15.06.2017

Tidspunkt: Torsdag 15. juni 2017 Møtested: Skytterhuset Nesjestranda og Skaala
Følgende møtte:
Harald Valved Samlagsleder Møtt
Rune Halås Rangnes Medlem/Sekretær Møtt
Reidar Ahdell Medlem Møtt
Svein Sæterøy Nestleder Møtt
Veronika Høgset Ungdomsleder Møtt

 

Last ned filRomsdal Skyttersamlag - Referat Styremøte 15062017V2.pdf(5 4 7kb)

Referat fra styremøtet 04.05.2017

Del
Referat fra styremøtet 04.05.2017

Tidspunkt: Torsdag 4. mai 2017 Møtested: Skytterhuset Nesjestranda og Skaala
Følgende møtte:
Harald Valved Samlagsleder Møtt
Rune Halås Rangnes Medlem/Sekretær Møtt
Øystein Solbakken Medlem Møtt
Reidar Ahdell Medlem Møtt
Svein Sæterøy Nestleder Møtt
Veronika Høgset Ungdomsleder Møtt
Anne Reiten Utdanningskontakt Møtt

 

Last ned filRomsdal Skyttersamlag - Referat fra Styremøte 04 05 2017.pdf(4 5 7kb)

Referat fra styremøtet 02.02.2017

Del
Referat fra styremøtet 02.02.2017

Følgende møtte:
Harald Valved Samlagsleder Meldt avbud
Rune Halås Rangnes Medlem/Sekretær Møtt
Øystein Solbakken Medlem Møtt
Reidar Ahdell Medlem Møtt
Svein Sæterøy Nestleder Møtt
Veronika Høgset Ungdomsleder Møtt
Anne Reiten Utdanningskontakt Møtt

 Referat fra styremøtet 13.12.2016

Del
Referat fra styremøtet 13.12.2016

Tidspunkt: Tirsdag 13 desember 2016
Møtested: Skytterhuset Nesjestranda og Skaala
Følgende møtte:
Harald Valved Samlagsleder Møtt
Rune Halås Rangnes Medlem/Sekretær Møtt
Øystein Solbakken Medlem Møtt
Reidar Ahdell Medlem Møtt
Svein Sæterøy Nestleder Møtt
Veronika Høgset Ungdomsleder Møtt
Anne Reiten Utdanningskontakt Møtt
Reidar Mittet IT - kontakt Møtt

Last ned filRomsdal Skyttersamlag - Referat Styremøte 2016-12-13.pdf(4 1 2kb)

Referat fra styremøtet 17.11.2016

Del
Referat fra styremøtet 17.11.2016

Tidspunkt: Torsdag 17.11 2016
Møtested: Skytterhuset Nesjestranda og Skaala
Følgende møtte: Harald Valved Samlagsleder Møtt
Rune Halås Rangnes Medlem/Sekretær Møtt

Øystein Solbakken Medlem Møtt
Reidar Ahdell Medlem Møtt
Ove Robin Lund Medlem Møtt
Svein Sæterøy Nestleder Møtt
Ludvik A. S. Tolaas Ungdomsleder Møtt
Erlend Overaa Utdanningskontakt Møtt
Ola Rakvåg Kasserer Møtt

 

Last ned filRomsdal Skyttersamlag - Referat Styremøte 2016.11.17 (1).pdf(4 5 1kb)